KURSY I SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

KURSY I SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

Mapa strony Kontakt

Licencja na holowanie narciarza

Holowanie narciarza wodnego i innych obiektów pływających.

Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Trwa jeden dzień.

Kurs jest zakończony egzaminem państwowym na LICENCJĘ DO HOLOWANIA NARCIARZA IWODNEGO LUB OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH.

Koszt kursu wynosi 299 zł, opłaty egzaminacyjne 250 zł/ulgowe 125 zł.

Kurs na licerncję do holowania narciarza wodnego, innych obiektów

pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji. Aby uzyskać licencję do holowania narciarza nalerzy

wziąć udział w szkmoleniu, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, złożyćwniosek o wydanie licencji do Polskiego

Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie

minimum patentu sternika motorowodnego.

Koszt kursu wynosi 350 zł. Opłata egzaminacyjna to 250 zł/125 zł ulgowa.