KURSY I SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

KURSY I SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

Mapa strony Kontakt

Kursy zeglarskie zegrze

ŻEGLARZ JACHTOWY

                 PROMOCJA - tylko 950 zł

        Najniższa cena. Gwarancja jakości!  

 

ŻEGLARZ JACHTOWY - uprawnienia:

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) Ukończyła 14 rok życia.
2) Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) Po wodach śródlądowych.
2) O długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
                                               *Opis kursu.Przeczytaj więcej....*Formularz zgłoszeniowy.

                                                                                      << ZAPISZ SIĘ NAKURS >>


Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej*.

*/ Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.

Osoba posiadająca uprawnienia żeglarza jachtowego legitymuje się patentem o następującym wzorze:                              

 

<< ZAPISZ SIĘ NA KURS >>

 

 

JACHTOWY STERNIK MORSKI - uprawnienia

Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:


1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

   *Opis kursu. Przeczytaj więcej...  *Formularz zgłoszeniowy...

      << ZAPISZ SIĘ NA KURS >

Osoba posiadająca uprawnienia jachtowego sternika morskiego legitymuje się patentem o następującym wzoru:

 

         << ZAPISZ SIĘ NA KURS >>

 KAPITAN JACHTOWY - uprawnienia

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r.w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) &7.1. 

   patent kapitana jachtowego uzydkuje osoba, która:

   1. Posiada patent jachtowegodternika mordkiego

   2. Pouzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsow po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200

      godzin żeglugi,w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs   

      powyżej 100 godzib żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem

      do co najmniej dwóch portów pływowych.

 Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego, jest upoważniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródląsowych i morskich. 

 

 

 

 

< wróć na stronę główną